“සෙනෙහසේ පූර්විකාව“ නැවතත් ඔබේ රසවින්දනයට…

lagadeema

“සෙනෙහසේ පූර්විකාව“ නව කතාව වෙනුවෙන් මම ඔබේ මතය දැනගන්න පෝස්ටුවක් පලකලා..ඉතිං වැඩි ඉල්ලීම් මත ආයෙමත් මේ කතාව ඔයාලට බලන්න දෙන්න මම තීරණය කලා.ඒ වගේම පහුගිය කොටස් ටිකේ සබැදියන් මම ඔයාලට බලන්න දෙනවා කතාව ආපහු මතක් කරගන්නත් එක්ක.

2222

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: